خدا و صفات خدا در مکتب امامیه و ماتریدیه
71 بازدید
ناشر: ‌مرکز جهانی علوم اسلامی
نقش: نویسنده
شابک: 964-8961-03-4
سال نشر: 1384
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
ابومنصور محمّد بن محمّد ماتریدی (متوفای 333ه‍‌ ق) در اوائل قرن چهارم هجری در شرق جهان اسلام ظهور نموده و همانند ابوالحسن اشعری (متوفای 324ه‍‌ ق) ـ که در مرکز جهان اسلام برخاست ـ به اتخاذ طریق میانه در میان افراط و تفریطی که از سوی معتزله از یک سو و اهل حدیث و حنابله از سوی دیگر اعمال می‌شد، همت گماشت. آراء و افکار ابومنصور، بنام خودش یعنی «مکتب ماتریدی‌»‌‌ مشهور شد و از آنجا که وی خود را پیرو افکار ابوحنیفه می‌دانست اکثر قریب به اتفاق حنفیان از او پیروی کردند و شاید به ندرت بتوان حنفیانی یافت که از نظر عقیدتی پیرو کسی غیر از ابومنصور باشد. اما علی‌‌رغم این عظمت و تأثیر علمی عمیقش بر متکلمان بعد از خود، همچنان ناشناخته مانده و حتی آثار قلمی‌اش بجز تعداد اندک، به صورت خطی باقی مانده و به نشر سپرده نشده است. سید محمد حسین طباطبایی فقیه، فیلسوف، متکلم، مفسر و متفکر بزرگ امامیه، از جمله شخصیتهای معاصر است که با قلم و بیان و تربیت شاگردان فراوان، تأثیر عمیقی بر روی متکلمین، فلاسفه و مفسرین مسلمان خصوصاً شیعی بعد از خود گذاشته است. در این نوشتار ارایی که هریک از دو شخصیت مورد بحث در بارة اسماء و صفات الهی ابراز داشته به صورت تطبیقی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و با توجه به تأثیر عمیق هریک از دو شخصیت مورد بحث، بر روی متکلمان و اندیشمندان بعد از خود، می‌توان مدعی شد که مقایسه بین آراء این دو شخصیت به یک معنا مقایسه بین آراء کلامی امامیه و ماتریدیه به حساب می‌آید. علامه طباطبائی و ماتریدی در مسائلی اتفاق نظر، و در مسائلی هم اختلاف نظر دارند. اختلاف نظرهایی که بین این دو دانشمند وجود دارد، همگی به یک شکل نیست؛ در برخی از مسائل هردو نفر دیدگاه متفاوت دارند امّا در برخی دیگر، تفاوت دید‌گاه وجود ندارد بلکه این مسائل از سوی ماتریدی با اجمال بیان شده ولی علامه آنها را با تفصیل بیان کرده است.