شیوه نگارش با word
50 بازدید
ناشر: انتشارات خاکریز
نقش: نویسنده
شابک: 978_600_90384_0_4
سال نشر: 1387
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
اگر محقق از آغاز، تحقیق خود را با استفاده از کامپیوتر و خصوصا با یک ویرایش‌گر، ترجیحاً نرم‌افزار وُرد شروع کند، حجم کارش تا یک سوم تقلیل خواهد یافت و در عین حال‌، تحقیق انجام شده از اتقان و دقت بیش‌ترى برخوردار خواهد شد. اما نکته مهم شیوه استفاده از کامپیوتر است. اگر محقق براى استفاد‌ه خوب از کامپیوتر آموزش لازم را ندیده باشد در عمل دچار مشکلات شده و روند پیشرفت تحقیق، رضایت خاطرش را جلب نمی‌کند و در نتیجه حلاوت بهره‌گیرى از کامپیوتر در جهت اهداف پژوهشى را نمی‌چشد. ـ بسیارى از کسانى که در آموزشگاه‌ها دوره آموزشى وُرد را ‌گذرانده‌اند، در هنگام کار با این نرم‌افزار همچنان از مشکلاتى شکایت دارند و گاهاً معلومات خود را براى استفاده مناسب از این نرم‌افزار ناکافى می‌دانند.. ـ یکى از علل بروز این قبیل مشکلات، ممکن است این مطلب باشد که هم آموزش دهنده و هم کسى که در پى یادگیرى نرم‌افزار وُرد است، معمولاً این نرم‌افزار را به صورت نظرى مورد مطالعه قرار می‌دهند. آنان بدون اینکه نگارش یک متن طولانى با وُرد را تجربه کرده باشند مطالبى را به صورت انتزاعى و در خلاء مورد بحث قرار می‌دهند؛ اما وقتى شخص آموزش‌دیده در صدد بهره‌گیرى از اندوخته‌هاى خود بر مى‌آید، می‌بیند که در هنگام کار عملى بر روى یک متن طولانى دچار مشکلاتى می‌شود که در هنگام آموزش اصلاً به ذهنش خطور نکرده است. ـ این کتاب با در نظر داشت مشکلات یادشده و با هدف راهنمایى محققین جهت استفاده بهینه از نرم‌افزار وُرد در امر تحقیق، به نگارش در آمده است و اکنون پس از چندين دوره تدريس در کارگاه‌هاى آموزشی، براى استفاده عموم عرضه می‌شود. نگارنده این کتاب مدعى است که با به کارگیرى مطالب مطرح شده در این کتاب کار تحقیق و پژوهش هم آسان‌تر و هم لذت بخش‌تر خواهد شد. ـ .نکته‌ا‌ى که بايد بدان توجه داشت اين است که اين کتاب به شما روش تحقيق را ياد نمي‌دهد فرض ما اين است که شما با روش تحقيق آشنا هستيد ولي در خصوص استفاده از نرم‌افزار وُرد در جهت اهداف پژوهشی، نیاز به راهنمایی دارید. هدف این کتاب این است که به شما یاد دهد که چگونه روش تحقیقی را که از قبل می‌دانید در هنگام استفاده از نرم‌افزار وُرد به کار ببندید. ـ